Výběrová řízení

Pro domy ve správě OSBD Beroun zajišťujeme výběrová řízení na revitalizace panelových domů. Dále organizujeme nabídková řízení na menší investiční akce jako jsou výměny oken, opravy střech se zateplením, rekonstrukce instalací a podobně. V případě, že vaše nabídka bude doručena po termínu na uzavření nabídek nelze zaručit, že na ni bude ze strany výběrové komise reflektováno.

E-mail: vyberoverizeni@sbdberoun.cz

V předmětu zprávy uvádějte IDENTIFIKACI AKCE.

Třída Míru 1397, 266 01 Beroun - výzva k podání nabídky