Legislativní činnost

Sledujeme vývoj legislativy v oblasti bydlení a s tímto vývojem seznamujeme své klienty individuálně nebo i pořádáním seminářů

Právní služby

Evidence a upomínání dlužníků, včetně přípravy podkladů pro soudní vymáhání.

Vyhotovení podkladů pro právní jednání.

Zprostředkování zastoupení při soudních sporech advokátem.

Další právní poradenství.

Technické služby

Provoz bytového domu i jeho částí v souladu s účelem, ke kterému je kolaudačním rozhodnutím určen.

Úkony ve stavebním, vodohospodářském a jiném řízení na základě požadavků klienta.

Havarijní dispečink domů a bytů ve správě. Podle druhu smluvního vztahu zajistíme opravy nemovitostí, výběrová řízení na dodavatele, technický dozor při větších opravách.

Organizační činnost

Zajištění organizace ustavujících nebo řádných shromáždění vlastníků jednotek nebo členských schůzí bytových družstev včetně přípravy potřebných dokumentů.

Účetní služby

Informace o ekonomické situaci Vašeho subjektu dle individuálních požadavků.

Vedení podvojného účetnictví v souladu se zákonem v členění podle přání zákazníka.

Vypracování a podání daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob za společenství vlastníků, případně jinou formu přiznání daňového subjektu dle smlouvy.

Vedení evidence vlastníků nebytových i bytových jednotek a osob, které s nimi jednotky obývají.

Další služby dohodnuté ve smlouvě.

Využíváme a plně ovládáme komplexní informační systém – INTEGRI.

Realitní činnost

Realitní činnost a uveřejňování inzerce a směny bytů.