Legislativní činnost

Posted on Posted in Type A

Sledujeme vývoj legislativy v oblasti bydlení a s tímto vývojem seznamujeme své klienty individuálně nebo i pořádáním seminářů