Technické služby

Posted on Posted in Type A

Provoz bytového domu i jeho částí v souladu s účelem, ke kterému je kolaudačním rozhodnutím určen.

Úkony ve stavebním, vodohospodářském a jiném řízení na základě požadavků klienta.

Havarijní dispečink domů a bytů ve správě. Podle druhu smluvního vztahu zajistíme opravy nemovitostí, výběrová řízení na dodavatele, technický dozor při větších opravách.