Účetní služby

Posted on Posted in Type B

Informace o ekonomické situaci Vašeho subjektu dle individuálních požadavků.

Vedení podvojného účetnictví v souladu se zákonem v členění podle přání zákazníka.

Vypracování a podání daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob za společenství vlastníků, případně jinou formu přiznání daňového subjektu dle smlouvy.

Vedení evidence vlastníků nebytových i bytových jednotek a osob, které s nimi jednotky obývají.

Další služby dohodnuté ve smlouvě.

Využíváme a plně ovládáme komplexní informační systém – INTEGRI.